Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich

 

W projekcie biorą udział:

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu wprowadzenie na rynek lokalny nowych usług diagnostycznych, paramedycznych i rehabilitacyjnych poprzez otwarcie gabinetu diagnostycznego i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł operacji Quant Med Quark, diagnoza i terapia.