• Paramedyczna.pl zdjęcie natury woda i kamienie nad jeziorem w słońcu

Strefa dla ciała

Ana­lizy i tera­pie sta­cjo­narne w gabi­ne­cie. Ana­liza Two­jego orga­ni­zmu 40 zakre­sach, ana­liza poszcze­gól­nych orga­nów, poziom wita­min i obcią­żeń w orga­niź­mie, dieta wg TMC, Masaż dźwie­kiem – kamer­to­nami, Masaż dźwie­kiem – misami tybe­tań­skimi, Zaję­cia Qigong, Tera­pie usu­wa­nia tok­syn, obcią­żeń i paso­ży­tów z orga­ni­zmu

Strefa dla duszy

Ana­lizy i tera­pie zdalne. Quan­tec – ana­liza bio­pola pacjenta z określe­niem możli­wych zmian w orga­ni­zmie, roz­po­zna­nie możli­wej przy­czyny cho­rób. Tera­pie do bio­pola, poprzez pro­gra­mo­wa­nie Quan­teciem. Tera­pie zdalne, Ana­liza duszy, droga duszy w tym wcie­le­niu. Malo­wa­nie intu­icyj­ne­/spon­ta­niczne, Taniec intu­icyj­ny­/spon­ta­niczny


 

 

Medycyna niekonwencjonalna,

połączenie ciała i duszy w jedną zgraną całość.

 

 

Zapraszam do umówienia się na wizytę

 

 

 

KONTAKT

 

 

 

 

„Gdy nie ma zdrowia,
mądrość nie może się ujawnić,
sztuka nie może znaleźć formy,
a siła nie może być wyrażona.
Bogactwo jest bezużyteczne,
a rozum bezsilny” 
Herophiles, 300 B.C

 

 

 

Najnowsze z bloga

Terapie dla duszy
with Brak komentarzy

Czym jest Quantum? To kwantowy magnetyczny analizator biorezonansowy. Pierwotnie urządzenie to zostało skonstruowane na potrzeby załogi statków kosmicznych. Działa ono na zasadzie rezonansu biomagnetycznego. Pozwala szybko i nieinwazyjnie zeskanować organizm człowieka i jego kondycję w 40 różnych aspektach. Ciało ludzkie … Czytaj więcej

Terapie dla ciała
with Brak komentarzy

Czym jest Quantec? To radioniczne urządzenie kwantowe do komunikacji pomiędzy organizmami żywymi na poziomie komórkowym. Jest to tzw. biokomunikacja. Dzięki niej można stymulować system biologiczny człowieka. Quantec jednocześnie odbiera informacje od różnych systemów (które znajdują się w bazie danych) i przekazuje … Czytaj więcej